Devize constructii, oferta deviz general, norme deviz

       Intocmirea documentatiei economice pentru activitatea de constructii - montaj si instalatii se efectueaza cu ajutorul unuia dintre cele mai precise si performante softuri, cu o baza de date normativa completa.

       Pentru lucrarile extrabugetare (fara finantare de la buget), antemasuratorile devizelor se pot efectua conform Indicatoare de Norme de deviz:

 • Indicator norme deviz editia 1 : 1981 - 1983;
 • Indicator norme deviz editia 2 : 1992 - 1996;
 • Indicator norme deviz editia 3 : 1981 - 1983 revizuita si reactualizata dupa anul 1999;
 • Norme deviz specifice utilizatorului.

Devize constructii, intocmire devize oferta lucrari constructii si instalatii

       Formulare propunere financiara Proiectant - Contractant conform Hotararea nr.28 din 09.01.2008 privind continutul, structura si elaborarea devizului general pentru obiective de investitii, Ordin M.F. 1014 din 06.06.2001 si MLPTL 874 din 04.07.2001 privind DOCUMENTATIA STANDARD pentru elaborare si prezentare deviz oferta:

 • Centralizator financiar al obiectelor - Formular C2 din oferta;
 • Centralizator financiar al categoriilor de lucrari - Formular C3 din oferta;
 • Lista cantitati de lucrari constructii si instalatii - Formular C4 din oferta;
 • Lista cantitati de lucrari (moneda: Ron sau Euro) - Formular C5 din oferta;
 • Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale - Formular C6 din oferta;
 • Lista cuprinzand consumurile de manopera - Formular C7 din oferta;
 • Lista cuprinzand consumurile de utilaj - Formular C8 din oferta;
 • Lista cuprinzand consumurile de transport - Formular C9 din oferta.

Devize constructii, cantitati de lucrari constructii si instalatii

       Intocmim devize oferta estimative pentru licitatii publice, devize constructii civile si industriale, devize instalatii pe categorii de lucrari; devize estimative lucrari pentru persoane fizice si juridice, in vederea construirii de locuinte - case, vile, spatii comerciale, hoteluri, sedii firme, hale de productie.

       Consultanta documentatii pentru licitatii publice, lucrari constructii si instalatii, devize drumuri si poduri. Liste cantitati de lucrari incadrate conform norme pentru proiecte arhitectura, structura de rezistenta, proiecte de instalatii in constructii; caiete de sarcini pentru lucrari de constructii; situatii de lucrari pentru constructii si instalatii.

       Asiguram asistenta in realizare documentatie, incadrare lucrari de constructii si instalatii, adaugare lucrari in devize prin note de comanda suplimentare daca tehnologia proiectului impune acest lucru, stabilire indici recapitulatie, urmarire documentatie in toate fazele de realizare a lucrarilor - verificare - cantitati din listele de lucrari, preturi unitare si totale pe articole de lucrari.

Deviz general proiecte fonduri europene

       Devizul general stabileste valoarea totala a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii in faza de proiectare studiu de fezabilitate. In devizul general se cuprind urmatoarele cheltuieli pe capitole:

 • Obtinere si amenajare teren;
 • Utilitati necesare obiectivului;
 • Proiectare si asistenta tehnica;
 • Cheltuieli estimate pe fiecare obiect de constructie;
 • Organizare de santier, comisioane, taxe, cheltuieli neprevazute;
 • Probe tehnologice.