Estimare corecta devize lucrari constructii si instalatii

       De regula, orice investitor dispune de surse limitate, unde fiecare ban cheltuit pentru studii, evaluari, documentatii, proiectare, poate sa economiseasca in etapele urmatoare desfasurarii proiectului foarte multi bani.

       Estimarea devizului general se realizeaza in functie de particularitatile proiectului, tipul de constructie, suprafata totala desfasurata a constructiei, pentru una sau mai multe specialitati (infrastructura si suprastructura constructie, structura de rezistenta, instalatii, amanajari exterioare, etc.).

       Este foarte important ca investitorul sa plateasca inginerii consultanti ce furnizeaza diverse tipuri de servicii: concept / proiectare / executie / utilizare constructie, pentru cresterea nivelului de performanta al investitiei. In acest fel, toate aceste activitati sunt benefice pentru un control mai bun asupra costurilor, termenelor, calitatii materialelor, echipamentelor si utilajelor. Orice deficienta in sistemul de plati va genera nemultumiri antreprenorilor, furnizorilor, consultantilor, tuturor celor inplicati in mod direct in proiect, ceea ce va avea consecinte negative asupra calitatii si termenelor lucrarilor.

       Pentru realizarea unei investitii se urmaresc urmatorii parametri:

  • termen de realizare * rezonabil,
  • incadrare in bugetul programat * realist,
  • asigurarea calitatii inscrise in proiect * angajarea unui consultant specializat,
  • siguranta executiei * respectand norme si standarde specifice.

       Deciziile privind cresterea calitatii si diminuarea costurilor, luate in etapa preliminara, chiar inante de finalizarea proiectului, sunt de importanta majora. In functie de economii sau depasiri de costuri, se va inregistra pentru investitor profit sau pierdere. Estimarile si controlul costurilor de lucrari sunt deosebit de importante pentru asigurarea rentabilitatii investitiei.

       Prin sevicii de consultanta se asigura:

  • intocmirea documentelor de licitatii pe baza proiectului tehnic, specificatiilor tehnice, liste materiale, echipamente, utilaje;
  • analiza privind schimbari de solutii sau materiale in vederea optimizarii valorii lucrarilor si a termenului de executie;
  • solutionarea problemelor si/sau neclaritatilor semnalate de ofertanti;
  • analizarea si evaluarea ofertelor de pret, termenelor de executie si elaborarea raportului de lucrari;
  • evidenta cantitati de lucrari executate din deviz oferta si a sumelor platite.

       O estimare cat mai buna va stabili un pret real al proiectului. Separat, se va estima si capitolul de diverse si neprevazute in cadrul proiectului.

       De cele mai multe ori apar situatii neprevazute, dispozitii, schimbari de solutii, unele cresteri de pret, fapt ce conduce la depasiri de proiect, depasiri ce ajung la un procent estimat de 5% - 10% din valoarea initiala a investitiei. Aceste depasiri apar atunci cand proiectul este incomplet, cu omisiuni sau greseli din cauza unui proiectant ce ofera servicii de slaba calitate sau atunci cand antreprenorul este de o calitate indoielnica. Sunt si proiecte care s-au soldat cu economii fata de bugetul estimat.

       Prin solutiile de management bine argumentate depasirile de costuri pot fi reduse sau eliminate, datorita implicarii si controlului permanent al lucrarilor de catre consultanti.

Lista cantitati lucrari

       Antemasuratoarea evalueaza lucrarile pe categorii de lucrari, in cantitati de lucrari pe articole conform norme de deviz. Intocmirea corecta a antemasuratorii are un rol major in stabilirea corecta a valorii investitiei. Antemasuratoarea constituie baza piramidei cheltuielilor directe ale ofertei.

       Antemasuratoarea face legatura intre solutia tehnica propusa de proiectant, partea tehnologica si partea de resurse: materiale, manopera, utilaj si transport, indicandu-se si timpul necesar executarii diverselor operatii tehnologice aferente fiecarui articol, conform indicatoare de norme de deviz.

       Pentru estimarea corecta a proiectului este necesar sa se stabileasca desfasurarea in timp a principalelor activitati de executie prin care cantitatea si calitatea muncii sunt in functie de conditiile de lucru.

Mod de calcul deviz general

       In devizul oferta prezentat, estimarile facute pentru stabilirea pretului vor depinde de marja de profit estimata. Fiecare firma estimeaza propriul pret unitar pe manopera in functie de numarul de angajati si salariile negociate cu acestia, factor ce va diferentia devizul oferta prezentat de un altul.

       Pretul unitar al materialelor se calculeaza in functie de valoarea materialelor franco depozit, la care se adauga pretul transportului de la depozit la punctul de lucru. Pretul unitar al utilajelor reflecta cheltuielile cu orele de functionare, conform antemasuratoare deviz si normelor de consumuri specifice firmei. Pretul unitar al mijloacelor de transport rezulta din antemasuratoare si din extrasul de materiale: tip, capacitate, cantitate, distanta, tarif de transport.

       In ofertele prezentate la licitatii, categoriile de cheltuieli generale (realizate pe santier, si o cota parte a firmei - chirie, asigurari, utilitati), sunt adaugate la sfarsit ca procent (10% - 25%) din cheltuielile directe ale proiectului. Procentul cuprinde si profitul constructorului. Executantii au obligatia sa respecte prevederile din proiect pentru asigurarea calitatii lucrarilor.

       In realizarea unei investitii, esentiale sunt experienta, pregatirea si capacitatea inginerului consultant, pretul serviciilor avand o importanta mult prea mica in raport cu avantajele pe care le asigura.